บริษัท สยามโบกี้ จำกัด
 
 

PRODUCTS

ROLLING STOCKS & EQUIPMENT

We are a representative of many suppliers and manufacturers from around the world including wagons, locomotives, track work machines, spare parts, and other railway equipment.

OTHERS

 Our new business focuses on environmental awareness products such as light electric vehicle. Other new products will be coming soon.

China National Machinery Import & Export Corporation (CMC), an international engineering contractor and project manager, who is capable of exporting many large complete equipment from China.

www.cmc.com.cn/en/index.aspx

Harsco Rail provides a broad range of high quality railway track maintenance and construction equipment.

Tamping Machine - Mark VI / Drone / 3000 / 6700PD

Ballast Regulator - BE-KR / BE-AD

Ballast Stabilizer - TS-30

Grinder - Production Grinders / Transit Grinders / TG-8

New Track Construction and Renewal - NTC / TRT

Others - Tie Equipment / UTV

www.harscorail.com/

JK Rail, a part of Harsco's business, offers OEM quality spare parts for track work machines.

JK Brochure

www.harscorail.com/parts-services/jk-rail-products-llc.html

Protran Technology is a leading technology provider in railway safety products, and offers high quality equipment to inspect, analyze, and predict maintenance on their track.

Collision Avoidance System

Protracker

Full Track Geometry Trolley

Single Rail Ultrasonic Testing Trolley / Dual Rail Ultrasonic Testing Trolley

Hy-Rail Ultrasonic Testing System

Catenary Measurement System / Contact Wire Measurement System

protrantechnology.com/

Sinara-Transport Machines JSC (STM) , the Sinara Group's divisional machine-building holding, combines the scientific, technical and production potential of Russian enterprises in the engineering, production, and servicing of railway equipment and diesel industrial plants.

sinaratm.ru

JSC Zavod Metallokonstruktsy is a modern hi-tech enterprise with a 40 years of experience of producing of all kind of building and bridge constructions and freight vehicles production in Russia.

www.ezmk.net/en

Skoot is our new product line, an electric scooter, a short distance traveling tool suitable for commuting, sight seeing, and sport. We provide two models of Skoot, Slim and Sport for a different purposes of riding.

Skoot Slim & Skoot Sport brochure

 

OUR WORKS

Our experiences for supplying of wagons, bogies, and spare parts

 

ABOUT US

Siam Bogie Co.,Ltd. was established on November 3, 2004. Our main business is to provide rolling stock products, equipment, tools, and spare parts according to customers' requirements. We also adapt the trend in environment awareness by expanding our business into electric vehicles  and products that help saving the environment. Our goal is to offer the best quality products and services available in the international market to customers.

บริษัท สยามโบกี้ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 โดยมีธุรกิจหลักคือการจัดหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และอะไหล่ต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และบริษัทฯยังปรับตัวให้เข้ากับความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเพิ่มขยายธุรกิจในด้านผลิตภัณฑ์ยานพาหนะแบบไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจคือเพื่อนำเสนอสินค้าและการบริการที่ดีที่สุดในตลาดสากลให้กับลูกค้า

FIND US

388/84 Biz Galleria, Nuanchan Rd.

Nuanchan, Buengkum, Bangkok

Thailand 10230

 

contact@siambogie.com


Tel: +662 363 8756-7

Fax: +662 363 8758

 

© 2019 Siam Bogie Co.,Ltd.